Vinnaren är utsedd! | RG Förvaltnings AB

Vinnaren är utsedd!

19 oktober, 2017

Och det blev arkitektkontoret Spridd som vann det parallella skissuppdraget för vår nästa etapp i Västra Munktellstaden med sitt förslag Sfinx. I juryns utlåtande kan man bland annat läsa:

 Sfinx är det förslag som vi tycker bäst relaterar till sin kontext, den historiska miljön. Man kan läsa av i fasad att det är ett nytt hus i området, samtidigt som det samspelar väl med övriga Munktellstaden. Förslaget består av två spegelvända huskroppar där man jobbar med ett trapphus och loftångslösningar. På många sätt påminner det om RG:s tidigare projekt i området, men lyckas ändå skapa en egen identitet. Man har på ett fint sätt arbetat in trä som en del av arkitekturen men lyckas ändå skapa en bra och gedigen tegelarkitektur.

Vi är väldigt nöjda med Spridds arbete med att ta fram detta förslag och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med dem i detta projekt. Spridd kommenterar vinsten så här:

Vi på Spridd är extra glada över just denna tävlingsvinst då vi får möjlighet att utöka vårt engagemang i Eskilstuna i en väldigt spännande och expansiv fas i stadens historia. Inom ramen för stadsläkningsprojektet har vi sedan en längre tid arbetat på uppdrag av och i samarbete med plankontoret med utbyggnadsplanen av 60-talsbebyggelsen i Årby Norra. Det är två väldigt olika områden, den ena från sekelskiftet 1900 och den andra från 1960-talet, bägge förmedlar de en bild av Eskilstunas historiska utveckling och ställer frågor om hur de ska utvecklas i framtiden. För oss på Spridd är det byggda samtalet med historien och framtiden en ständig drivkraft och tillsammans med RG Förvaltning tror vi möjligheterna att bygga kvalitativa hus för framtiden är optimala.  

Vi vill också passa på att tacka KOD och SRK för deras förslag, som båda hade många bra kvaliteter dom med, men tyvärr kan bara en gå vidare.

Tack också till juryn för er tid ni lagt ner på att analysera förslagen och ge era utlåtanden och ett stort tack till Rekarnegymnasiets 2 samhällsklasser som varit med i detta. Vi tycker det har varit ett givande samarbete som gett oss nya infallsvinklar och inte minst en massa energi och ny inspiration. Tänk vad kul om vi stöter på några av er elever i framtidens byggbransch!

Nu går vi in i nästa skede med detta projekt vilket innebär att vi strax startar upp en projektgrupp för att bearbeta förslaget. Eftersom en av målsättningarna med detta projekt är att bygga med trästomme så förkovrar vi oss just nu i kunskap kring detta, för oss, nya stommaterial.

Läs mer om projektet här: https://www.rgforvaltning.se/nyvaket