Tappen | RG Förvaltnings AB

Tappen

Annedal, Stockholm
Färdigställt

Byggår: 2012-2014
Arkitekt:  Joliark genom Per Johansson,
Stina Johansson och Amanda Hedman
Antal lgh:  44 st
Upplåtelseform: Bostadsrätter

Två huskroppar på respektive 4 och 6 våningar med loftgångar anslutna till ett gemensamt trapphus/hiss. Genomgående samma tydliga lägenhetsstruktur. Den högre huskroppens gatufasad har en tydlig indelning – liknande ”dockskåp” – med generösa balkonger i två etager som återspeglar lägenhetsvolymen.

Nominerad till Bostadspriset 2015 av Sveriges Arkitekter.

Nominerad till Årets Fasad 2016 av Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening.

Foto: Åke E:son Lindman