Om oss | RG Förvaltnings AB
Kv Munklägret Murman Arkitekter 05-2006

We develop quality spaces to lead community for future generations!

Idé och Vision

Vår affärsidé är att som byggherre bedriva projektutveckling för nyproduktion av hållbara och högkvalitativa bostäder. Vi är en kompetent långsiktig partner i den lokala samhällsutvecklingen. Vi bidrar till att öka den arkitektoniska kvaliteten, och skapar hållbara miljöer både i våra bostäder och för livet mellan husen. Vi är en nyfiken och ansvarsfull ledare med tydligt fokus på samverkan.

Vår vision är att bidra till samhället, utveckling av bostadsmiljöer i stad och på landsbygd, där människor önskar leva nu och i framtiden. För att uppnå detta strävar vi efter ett gott samarbete med övriga intressenter. Vi utgår från våra värderingar vad det gäller kvalitet, långsiktig hållbarhet och fördelarna med god arkitektur för att skapa rätt förutsättningar. Vi tar hänsyn till sociala aspekter, både i arbetssätt och i de projekt vi utvecklar.

Kvalitets- och miljöpolicy

Allt arbete vi utför och de projekt vi är med att utveckla ska genomsyras av ett kvalitets- och miljötänk.

De värderingar som styr vår kvalitets- och miljöpolicy är:
• Rätt kvalitet
• Långsiktig hållbarhet
• God arkitektur

Övergripande kvalitetsmål:
• De projekt vi är med att ta fram ska leda till bostäder som håller rätt kvalitet hela sin livstid!

Övergripande miljömål:
• De projekt vi är med att ta fram ska beakta miljöpåverkan i beslut som tas, med fokus på bostädernas hela livstid!

För att precisera dessa värderingar och övergripande mål till mål för respektive projekt tror vi på ett nära samarbete med andra intressenter så tidigt som möjligt, gärna redan i idéstadiet. Varje projekt är unikt och de förutsättningar som råder avgör vad som är rätt kvalitet och långsiktig hållbarhet för just det projektet.

Historia

Företaget har sedan det grundades 1956 av byggmästare Reinhold Gustafsson, varit verksamt med bostadsbyggen i egen regi och entreprenader i Stockholmstrakten.

Tills i början på 1990-talet hade Reinholds verksamhet vuxit och bildade då en större koncern som hade åtaganden utomlands. Efter 90-talets turbulens inom byggsektorn har Reinhold Gustafsson Förvaltning AB fortsatt i mindre skala med inriktning på projektutveckling av hyresrätter i egen regi samt bostadsrätter. Dessa kan ses som de färdigställda projekt vi presenterar här.