Kontakt | RG Förvaltnings AB
Norra Djurgårdsstaden, Murman Arkitekter

VD, Projektansvarig

Anders Kruhsberg
anders@rgforvaltning.se
073-617 24 59

Senior advisor

Jan Kruhsberg
jan.kruhsberg@haneberg.se
070-321 39 45

Affärsutveckling

Jens Lord
jens.lord@rgforvaltning.se
070-521 10 37

Samordnare

Malin Kruhsberg
malin@rgforvaltning.se

Adress

Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB
Haneberg Säteri
643 97 Västra Näshulta

info@rgforvaltning.se

Fastighets-

förvaltning

Fastighetsförvaltning och hyresgästfrågor handhas av
Einar Matsson AB.