Kapellbacken | RG Förvaltnings AB

Kapellbacken

Norr, Eskilstuna
Bostadsrätter
Byggstart 2020
Hyresrätter

Planerad byggstart: 2020
Arkitekt:  Joliark genom Per Johansson och Annika Högsander
Antal lgh:  37 st + 44 st
Upplåtelseform: Hyresrätter (Trygghetsboende) och bostadsrätter

Förslaget för byggnation av området Kapellbacken består av fyra flerbostadsvillor och tre punkthus. Flerbostadsvillorna är sammansatta två och två via ett underjordiskt garage med viss förskjutning i höjd och plan. Detta för att ge karaktär och ett öppet gränsland mellan gaturummet och grönskan. Dessa kommer ha tegelfasad. Punkthusen längst i norr kommer ha träfasad och sammankopplas med entrégångar. Dessa utformas för att bäst passa området och en verksamhet i form av ett trygghetsboende. Detaljplanen för detta område planeras antas december 2018.

Skisser: Joliark

Projektstatus

Planering
Försäljning
Byggnation
Inflyttning