De gamlas vänner | RG Förvaltnings AB

De gamlas vänner

Enskede, Stockholm
Färdigställt

Byggår: 2010-2012
Arkitekt:
 Joliark genom Per Johansson och Magnus Pörner
Antal lgh:  44 st fördelat på 4 st punkthus
Upplåtelseform: Bostadsrätter

Ett projekt som drevs av RG Förvaltning men efter godkännande av detaljplan såldes projektet vidare till Karnis AB som tillsammans med PEAB byggt projektet.

Nominerad till priset Årets Stockholmsbyggnad 2013 av Stockholm Stad. 

Foto: Åke E:son Lindman