RG Förvaltnings AB | Kapellbacken

Kapellbacken

Norr, Eskilstuna
Bostadsrätter
Hyresrätter
Planering pågår

Planerad byggstart: ej faställt
Arkitekt:  Joliark genom Per Johansson och Annika Högsander
Antal lgh:  ca 60 – 80 st fördelade i 7 huskroppar där punkthusen innefattande ett trygghetsboende
Upplåtelseform: Bostadsrätter och hyresrätter

Förslaget för byggnation av området Kapellbacken består av fyra flerbostadsvillor och tre punkthus. Flerbostadsvillorna är sammansatta två och två via ett underjordiskt garage med viss förskjutning i höjd och plan. Detta för att ge karaktär och ett öppet gränsland mellan gaturummet och grönskan. Dessa kommer ha tegelfasad. Punkthusen längst i norr kommer ha träfasad och sammankopplas med entrégångar. Dessa utformas för att bäst passa området och en verksamhet i form av ett trygghetsboende. Detaljplanen för detta område godkändes för samråd den 15 november 2017 av Stadsbyggnadsnämnden.

Skisser: Joliark

Projektstatus

Planering
Försäljning
Byggnation
Inflyttning