<< Tillbaka

Kapellbacken

Norr, Eskilstuna

Planerad byggstart: ej faställt
Arkitekt:  Joliark genom Per Johansson och Annika Högsander
Antal lgh:  ca 60 st fördelade i 5 huskroppar varav 1 punkthus innefattande ett trygghetsboende
Upplåtelseform: Bostadsrätter och hyresrätter

Vinnare av en markanvisningstävling i Eskilstuna: 

Det nuvarande förslaget för byggnation av området Kapellbacken består av 4 flerbostadsvillor och ett punkthus. Flerbostadsvillorna är sammansatta 2 och 2 via ett underjordiskt garage med viss förskjutning i höjd och plan. Detta för att ge karaktär och ett öppet gränsland mellan gaturummet och grönskan. Punkthuset längst i norr kommer utformas för att bäst passa området och en verksamhet i form av ett trygghetsboende.

Skisser: Joliark